Albanian

 6A/B

Detyre shtepie: Shkruaj 5 fjali me rrethanor kohe dhe 5 fjali me rrethanor vendi (26.11.2013-Gresa Kasemi) 6A/B

Detyre shtepie: Shkruaj nga 5 fjali per secilin lloj te rrethanoreve (02.12.2013-Gresa Kasemi) 6A/B

Detyre shtepie: Shkruaj temen, personazhet dhe mesazhin e tekstit “Po ne qenkemi vellezer”-O.Grillo (04.12.2013-Gresa Kasemi) 6A/B

Detyre shtepie: Ushtrimet numer  1 dhe 3  ne faqe 45 dhe 46 te librit Gjuha shqipe 6, mesimi – Fjalia e thjeshte dhe fjalia e perbere (09.12.2013-Gresa Kasemi) 6A/B

Detyre shtepie: Ushtrimet numer 1 dhe 2 ne faqe 93 te librit Gjuha shqipe 6, mesimi – Fjalet e thjeshta dhe jo te thjeshta (10.01.2014-Gresa Kasemi) 6A/B

Detyre shtepie: Ushtrimet numer 1, 2,2 dhe plotesoni tabelat  ne faqe 97-98 te libri Gjuha shqipe 6, mesimi -Rrenja, parashtesa dhe prapashtesa(13.01.2014-Gresa Kasemi) 6A/B

Detyre shtepie: Ushtrimet numer 1,3 dhe 4 ne faqe 33-34 te librit Gjuha shqipe 6, mesimi – Llojet e fjalive (14.01.2014-Gresa Kasemi) 6A/B

Detyre shtepie: Komento tregimin “Poeti i vogel” dhe pergjigjiu pyetjeve ne faqen – Puna me tekstin (24.03.2014-Gresa Kasemi) 6-A/B

Detyre shtepie: Zgjedhoni foljet: KAM, JAM, MBAJ, HAP ne 4 kohet e menyres HABITORE (25.03.2014-Gresa Kasemi) 6-A/B

Detyre shtepie: Zgjedhoni foljen:LUAJ  menyren DEFTORE, LIDHORE DHE  HABITORE (26.03.2014-Gresa Kasemi) 6-A/B

Detyre shtepie: Pergjigjuni pyetjeve nga PUNA ME TEKSTIN e poezise “Ra si yll po s’u shua” e Ismail Kadarese  (01.04.2014-Gresa Kasemi) 6-A/B

Detyre shtepie: Pergjigjuni pyetjeve nga PUNA ME TEKSTIN e tregimit “Dy Teuta” te Q.Batallit  (12.05.2014-Gresa Kasemi) 6-A/B

Detyre shtepie: Zgjedho foljen HYP dhe KAPLOJ ne te gjitha menyrat dhe kohet  (14.05.2014-Gresa Kasemi) 6-A/B

Detyre shtepie: Shkruaj nga dy fjali prej secilit lloj te fjalive te perbera me bashkerenditje dhe nenrenditje (20.05.2014-Gresa Kasemi) 6-A/B

Detyre shtepie: Ploteso puna me tekstin e tregimit “Neper rruget e Azise” M.Polo (26.05.2014-Gresa Kasemi) 6-A/B

Detyre per pushime verore: T lexohet vepra: “Robinson Kruzo” D.Defo (18.06.2014-Gresa Kasemi) 6-A/B

 

———————————————————————————————————————————————–

 7A/B

Detyre shtepie: Ese: 28 Nentori ,dita e flamurit 7A,B (Mirlina Morina)

Detyre shtepie:Te lexohet poezia ,,Hymni i Flamurit” ,fq.10   29.11.2013 (Mirlinda Morina)

Detyre shtepie:  Te lakoni emrin tuaj ne te dy trajtat e numrit njejes .(04.12.2013)  7 A,B (Mirlinda Morina)

Detyre shtepie : Pershkruani me disa fjali nje ngjarje te koheve te fundit . Veconi emrat dhe thoni rasen e tyre . (06.12.2013)  7 A,B( Mirlinda Morina)

 Detyre shtepie: Te lakoni emrin tuaj ne bashkevajte me mbiemrin ne te ty trajtat e nr. njejes.(13.01.2014) 7 A,B (Mirlinda Morina)

Detyre shtepie: Te lexohet ,,Numerori” ne librin e gramatikes. (14.01.2014) A,B (Mirlinda Morina)

Detyre shtepie: Ushtrimi nr. 1 ne librin e gramatikes,Te lakoni peremrin vetore te vetes se pare ,te dyte, te trete ne te dy numrat. (17.01.2014) 7 A,B (Mirlinda Morina)

 Detyre shtepie: Te u pergjigjeni pyetjeve ne fund te tekstit ,,Gjergj Elez Alia” ne librin e leximit.(20.01.2014) 7 A,B (Mirlinda Morina)

Detyre shtepie: Te zgjedhoni foljen ,,dua” ne te gjitha kohet e menyres deftore , ne librin e gramatikes. (21.01.2014) 7A,B(Mirlinda Morina)

Detyre shtepie:Te u pergjiogjeni pyetjeve ne fund te tekstit “Ne femijet nga stacioni hekurudhor Zoo” faqe 104 (24.01.2014) 7 A,B (Mirlinda Morina).

Detyre shtepie: Te u pergjigjeni pyetjeve ne fund te tekstit “Bota e Sofise” faqe 92 (29.01.2014) 7A,B (Mirlinda Morina).

Detyre shtepie: Te shkruani nje tekst te shkurter ku te perdoren sa me shume ndajfolje te llojeve te ndryshme. (05.02.2014) 7A,B (Mirlinda Morina) .

Detyre shtepie: Te shkruani nje ese me temen ,,17 Shkurti” (14.02.2014) 7 A,B  (Mirlinda Morina)

Detyre shtepie: Te lexohet lektyra shkollore ,,ROBINSON KRUZO”, D. Defo .(18.02.2014) 7 A,B (Mirlinda Morina).

Detyre shtepie: Te shkruani nje ese me temen: ,,Nena-8Marsi” (26.02,2014-Mirlinda Morina) 7 A,B.

Detyre shtepie: Te behet me shkrim vepra e lexuar. (Mirlinda Morina 08.05.2014) Kl.7 A,B

Detyre shtepie: Te u pergjigjeni pyetjeve ne fund te tekstit,,Planeti i kalter”. (Mirlinda Morina 13.05.2014) Kl.7 A,B

Detyre shtepie: Te mesohet permendsh teksti i drames ,,Femijet problemati”. (Mirlinda Morina 14.03.2014) kl.7 A.

Detyre shtepie: Te shkruani nga dy fjali per secilin lloj te fjalive me bashkerenditje. (Mirlinda Morina 19.05.2014) 7 A,B

Detyre shtepie: Te mesohet permendsh poezia ,,Fjalet e qiriut ” te N. Frasherit. (Mirlinda Morina  22.05.2014) Kl. 7 

Detyre shtepie: Ushtrimi numer tre” Gjeni fjalite e perbera me bashkerenditje dhe thoni llojin e tyre” faqe-139. (Mirlinda Morina  26.05.2014 ) klasa 7 A , B .

———————————————————————————————————————————————–

8A/B

Detyre shtepie: Te lexohet njesia mesimore :”Ndryshimet fonetike te gjalla dhe historike” (Gjuha shqipe,me:07.10.2014 Mirlinda Morina).

Detyre shtepie:Te zgjedhoni foljen ,, aktroj” ne menyren habitore  , ne kohen e tashme , te pakryer , te kryer dhe me se te kryer ne te dy format. (Mirlinda Morina me,17.11.2014).

———————————————————————————————————————————————–

 9A/B

Detyre shtepie: Te plotesohet ushtrimi nr.2 dhe 3 ne librin:Gjuha shqipe.(07.10.2014 Mirlinda Morina).

Detyre shtepie: Te lexoni mesimin : Neologjizmat-fjalet e reja . (Gjuha shqipe ,Mirlinda Morina me, 17.11.2014).

———————————————————————————————————————————————–

10 A/B/C

Detyre shtepie:Te u pergjigjeni pyetjeve ne fund te tekstit,pyetjet e grupit A.(07.10.2014 Mirlinda Morina ,kl.10 A,dhe B).

Detyre shtepie: Te u pergjigjeni pyetjeve ne fund te tekstit.(Mirlinda Morina me, 17.11.2014).

Shenim per prinder-prof.Fitim Veliu-Shtator 2014

Detyrat-Shtator-2014-klasa-10-prof.-Fitim-Veliu

Detyrat-Shtator-2014-klasa-10, per te Premten

 

———————————————————————————————————————————————–

11 A/B/C

informim per Kuizin I

Shenim per prinder-prof.Fitim Veliu-Shtator 2014

Detyrat-Shtator-2014-klasa-11

———————————————————————————————————————————————–

12 A/B/C

Shenim per prinder-prof.Fitim Veliu-Shtator 2014

Detyrat-Shtator-2014-klasa-12

———————————————————————————————————————————————–