Klasa 2

 

[collapse id=”collapse_41″]
[citem title=”Gjuhe shqipe” id=”citem_1″ parent=”collapse_41″]

Muaji shtator

Muaji tetor

Muaji nentor

Muaji dhjetor

Muaji janar 

Muaji shkurt

Muaji mars

Muaji prill
[/citem]
[citem title=”English” id=”citem_20″ parent=”collapse_41″]
Collapse content goes here….
[/citem]
[citem title=”Turkce” id=”citem_42″ parent=”collapse_41″]
Collapse content goes here….
[/citem]
[citem title=”Matematike” id=”citem_50″ parent=”collapse_41″]

Muaji shtator

Muaji tetor

Muaji nentor

Muaji dhjetor

Muaji janar
[/citem]
[/collapse]