Historiku

KOLEGJI ”MEHMET AKIF” NË PRIZREN

Kolegji “Mehmet Akif” në Prizren është hapur në vitin 2006, te ish- Fabrika e Përllonkes.Ndërsa,   në vitin 2011 kaloi në objektin e vet që gjendet në Boka-Korishë.

Mësimi zhvillohet në këto nivele: parashkollor, fillor, shkollë e mesme e ulët dhe shkollë e mesme e lartë në drejtimin shkencor.