NJOFTIM LIDHUR ME HAPJEN E SHKOLLAVE

Sipas vendimit të MASH it lidhur me hapjen e shkollave(https://masht.rks-gov.net/article/ministri-rame-likaj-prezantoi-vendimin-per-fillimin-e-vitit-shkollor-20202021), shkolla jonë  ka vendim  të fillojë mesimet me klasat e 5-të, 6-të dhe 10-të më datën 14 Shtator.

Kurse klasat 7-8-9-11-12 do të fillojnë më datën 21 Shtator. Ne do t’ju informojmë në ditët në vijim lidhur me mënyrën e fillimit të mësimeve.