Provimi Pranues për klasat 4,5,6,7,8,9,10

Provimi Pranues për klasat 4,5,6,7,8,9,10. Nxënësit e mirë zgjedhin shkollën më të mirë MAC Prizren.

Klasa (në cilën klasë jeni tani)?