Test Vlerësues për klasat V

Provoni dijet tuaja në lëndët bazë të klasës V dhe përfitoni të dejtën e studimit në Mehmet Akif.

04/07/2020 e shtunë, ora 13:00

Apliko Tani!