Rezultatet për testin e arritshmërisë

 

 

 

 

 

PRIZREN

SUHAREKË

RAHOVEC

TJETËR