IQ CHALLENGE – Extra

Edhe një mundësi tjetër për ata që nuk u kyçën në IQ Challenge për arsye teknike…

06 Qershor 2020 – Ora 13:00

  • Klikoni për Klasa 4

  • Klikoni për Klasa 5

  • Klikoni për Klasa 6

  • Klikoni për Klasa 7

  • Klikoni për Klasa 8

  • Klikoni për Klasa 9