IQ Challenge – Faza e Dytë

Nxënësit e përmendur më poshtë kane fituar të drejtën të garojnë në fazën e dytë të IQ Challenge.
Informacioni lidhur me kushtet e konkursit do të jepet përmes telefonit.