ONLINE IQ CHALLENGE

Kliko këtu për të filluar testin!

Linku për kyçje në testim do të publikohet më 9 maj 2020 në orën 13:00 në facebook-un e shkollës.

Më 09 maj 2020 në orën 13.00 do të mbahet ONLINE IQ Challenge.

Në garë mund të marrin pjesë nxënësit e klasave 5, 6, 7, 8 dhe 9.

45 minuta për 30 pyetjet.

Pas testimit nxënësit e përzgjedhur do të intervistohen. Intervista përbën një përqindje të vlerësimit në total.

 Klasa  100% 75% 50% 30% 20% 10% Total
Klasa 5 5 5 5 8 10 20 53
Klasa 6 3 4 5 8 10 15 45
Klasa 7 3 4 5 8 10 15 45
Klasa 8 5 5 5 8 10 15 48
Klasa 9 0 0 3 3 10 15 31
222

BËHU PJESË E SUKSESIT!