Fillojnë kurset e fundjavës

KOLEGJI “MEHMET AKİF” PRİZREN

KURSE NGA LENDËT: MATEMETİKË DHE GJUHË ANGLEZE

Shkolla jonë do të organizojë kurse pa pagesë nga lëndët Matematikë dhe Gjuhë Angleze për klasat 5 dhe 9 të shkollave shtetërore, çdo të Shtunë brenda datave 22 Shkurt – 28 Prill  2018.

Këto kurse do të organizohen me qëllim që të ndihmojmë nxënësit me mësimet e tyre. Programi i kurseve do të jetë gjithsej 10 javë. Këto kurse do të mbahen së bashku me nxënësit e shkollës tonë dhe me rastin e përfundimit të kurseve, nxënësit të cilët marrin pjesë rregullisht, do të marrin çertifikata.

ORARI I KURSEVE
10.00  –  10.40  1. ORA E PARË
10.40  –  10.50  PUSHIMI
10.50  –  11.30  2. ORA E DYTË
11.30  –  11.40 PUSHIMI
11.40  –  12.30  3. ORA E TRETË
12.30  –  12.40  PUSHIMI
12.40  –  13.10  4. ORA E KATËRT

VENDI:

Prizren –  Korishë (Mehmet Akif College): Nisja nga  Ish Ben-Af-I – Prizren, Ora: 09.30

Prizren –  Korishë (Mehmet Akif College): Nisja nga  shkolla 7 Marsi – Suharekë, Ora: 09.30

Prizren –  Korishë (Mehmet Akif College): Nisja nga  Parku i Qytetit Rahovec, Ora: 09.00

PAGESA:

Kurset janë pa pagesë. Pagesa e transportit  i përket nxënësve !

Ju faleminderit për mirëkuptim!