Olimpiada e IX-të në Gjuhën Angleze

Apliko tani!

PROGRAMI I GARËS:

TESTI PARAPRAK (11.11.2017 – e shtunë)
• 08:30 – ardhja në shkollë;
• 09:30 – vendosja nëpër klasa;
• 10:00 – fillimi i testit;
• 11:20 – përfundimi i testit.

VENDI:
• International School of Prishtina
• Mehmet Akif College – Lipjan
• Mehmet Akif College – Prizren
• Mehmet Akif College – Gjakovë

ORA: 10:00
KOHËZGJATJA: 80 min.
REZULTATET E PROVIMIT PARAPRAK: 15 Nëntor 2017 (e mërkurë) në www.mackosova.com

TESTI FINAL (24.03.2018 – e shtunë)
• 08:30 – ardhja në shkollë;
• 09:30 – vendosja nëpër klasa;
• 10:00 – testi final;
• 11:20 – përfundimi i testit.

TESTI FINAL mbahet në International School of Prishtina / Marigona Residence

REZULTATET E TESTIT FINAL:
26.03.2018 (e hënë) në www.mackosova.com

NDARJA E SHPËRBLIMEVE
Ceremonia e shpërblimeve mbahet të mërkurën më 28.03.2018, në ora 16:00. (Për vendin e ceremonisë do të njoftohen fituesit!)

APLIKIMI  DHE  PJESËMARRJA

 • Të  gjitha  shkollat  publike  mund  të  marrin  pjesë.
 • Pjesëmarrës  do  të  jenë  nxënësit  e  kl.8-ta  dhe  të  9-ta.
 • Numri  i  nxënësve  pjesëmarrës  nga  kl. e 8-ta  dhe  të  9-ta  do të  jetë  si  në  vijim:
  • për  1-2  paralele  2  nxënës
  • për  3-4  paralele  3  nxënës
  • për  4-5  paralele  4  nxënës
  • për  6  ose  për  më  shumë  paralele  5  nxënës
 • Aplikimet duhet të bëhen në: www.mackosova.com
 • Afati  i  fundit  për  aplikim: 8  Nëntor  2017  (e mërkurë).  Aplikimet  që  bëhen  pas  kësaj  date  nuk  do  të  mirren parasysh.

TË DHËNAT PËR PROVIM:

 • NIVELI  I  PROVIMIT:
  • Për  kl. e  8-ta:  Intermediate
  • Për  kl.e  9-ta:  Upper-intermediate
 • NUMRI  I  PYETJEVE  DHE  PËRMBAJTJA:
  • GRAMMAR:…………………….20
  • VOCABULARY:………………..20
  • USE OF ENGLISH:…………..20
  • READING:………………………20
  • Pyetjet  do  të  jenë  me  alternativa  të  shumëfishta.

SHPËRBLIMET: