Vizitë në Muzeun Etnologjik-Prizren

Pamje gjatë vizitës së nxënsëve të klasës së VI në Muzeun Etnologjik-Prizren. Kjo vizitë realizohet në kuadër të lëndës së historisë ku nxënësit kanë mundësi të shohin edhe nga afër një pjesë të trashëgimisë kulturore të qytetit të Prizrenit e cila është e ekspozuar në këtë muze.

 

Për më shumë