Prezentimi i veprës letrare “Iliada” nga Homeri

U mbajt një aktivitet me karakter letrar , i cili ka te bëj me prezentimin e veprës letrare “Iliada” nga Homeri. Aktiviteti është realizuar nga kl. 9A me mësimdhënësen Donika Seratliu . Ky aktivitet është deklamuar nëpërmjet sllajdit, diskutimit, analizës dhe debatit.

 

Per me shume