CEREMONIA E SHPËRNDARJES SË CERTIFIKATAVE

Pas përfundimit me sukses të kursit në Gjuhe Angleze dhe Matematike, e cila filloi me 04.02.2017 dhe mbaroi me 29.04.2017, nxënësit pjesëmarrës u shpërblyen me certifikata. Falenderojmë te gjitë nxënësit pjesëmarrës te shkollave shtetërore dhe nxënësit e shkolles tonë të cilët pa hezitim dhanë kontributin e tyre.

 

Për më shumë