LAJMERIM

 

Lajmerohen te gjithe nxenesit dhe prinderit se me daten 22 Prill 2017 do te mbahet provimi per Bursë:

  1. Vendi i provimit per nxenesit nga Suhareka do te jete ne shkollen 7 Marsi ( Suhareke) dhe nxenesit duhet te jene ne shkollen 7 Marsi ne ora 09:00.
  2. Vendi i provimit per nxenesit nga Prizreni, Rahoveci dhe Dragashi do te jete ne Kolegjin Mehmet Akif – Korishe, Prizren.
  3. Transporti:

    a_Prizren nga ish BENAF-i – Mehmet Akif College ( Korishe ) : Ne ora 08:30 ( Vajtje-ardhje 1 Euro)
    b)Rahovec nga Parku i Qytetit – Mehmet Akif College ( Korishe ) : Ne ora 08:00 (Vajtje-ardhje 2 Euro)

  1. Nxenesit te cilet nuk e shfrytezojne transportin dhe vijne me vetura te veta, ne ora 09:00 duhet te jene ne Kolegjin Mehmet Akif.
  2. Provimi fillon ne ora 10:00.