KURSE NGA LENDËT MATEMETİKË DHE GJUHË ANGLEZE  

 

KURSE NGA LENDËT: MATEMATİKË DHE GJUHË ANGLEZE

 

Shkolla jonë do të organizojë kurse pa pagesë nga lëndët Matematikë dhe Gjuhë Angleze për klasat 5 dhe 8 të shkollave shtetërore, çdo të Shtunë brenda datave 4 Shkurt – 29 Prill  2017.

Këto kurse do të organizohen me qëllim që të ndihmojmë nxënësit me mësimet e tyre. Programi i kurseve do të jetë gjithsej 12 javë. Këto kurse do të mbahen së bashku me nxënësit e shkollës tonë dhe me rastin e përfundimit të kurseve, nxënësit të cilët marrin pjesë rregullisht, do të marrin çertifikata.

 

 

ORARI I KURSEVE
11.00  –  11.40  1. ORA E PARË
11.40  –  11.50  PUSHIMI
11.50  –  12.30  2. ORA E DYTË
12.30  –  12.40 PUSHIMI
12.40  –  13.30  3. ORA E TRETË
13.30  –  13.40  PUSHIMI
13.40  –  14.10  4. ORA E KATËRT

 

VENDI:

Prizren –  Korishë (Mehmet Akif College): Nisja nga  Ish Ben-Af-I – Prizren, Ora: 10.30

Prizren –  Korishë (Mehmet Akif College): Nisja nga  shkolla 7 Marsi – Suharekë, Ora: 10.30

Prizren –  Korishë (Mehmet Akif College): Nisja nga  Parku I Qytetit Rahovec, Ora: 10.00

 

PAGESA:

Kurset janë pa pagesë. Pagesa e transportit  i përket nxënësve !

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!