Konkurs për vende të lira pune

Me rastin e zgjerimit të kuadrit të mësimdhënësve për vitin shkollor 2016/2017 Kolegjet “Mehmet Akif” dhe “International School of Prishtina-ISP” shpallin Konkurs për vende të lira pune

Kolegji “Mehmet Akif” në Prizren
Një mësimdhënës të fizikës (mësimi zhvillohet në gjuhën angleze)

Kolegji “Mehmet Akif” në Gjakovë
– Një mësimdhënës për Gjuhë angleze
– Një mësimdhënës të Biologjisë (mësimi zhvillohet në gjuhën angleze)

“International School of Prishtina” – “Marigona” Residence
– Një mësimdhënës të Gjeografisë (mësimi zhvillohet në gjuhën angleze)

Shënim:
CV- të mund t’i dërgoni në adresën: info@gulistankosova.com
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të thirren në intervistë.
Konkursi do të jetë i hapur deri më 15 korrik 2016