Java e Gjeografisë në Kolegjin Mehmet Akif në Prizren

Me qëllim që lëndën e Gjeografisë ta bëjmë më të dashur dhe tërheqëse për nxënësit, shkolla jonë organizoi një aktivitet me emrin “Java e Gjeografisë”
Ishte edhe një mini ekspozit e projekteve të ndryshme.
Të gjitha këto projekte u sollën nga vetë nxënësit tanë.
Kjo ishte nje motivim për nxënësit tanë që në të ardhmen të kemi edhe aktivitete tjera më të bukura.