Vizitë në fabrikën e lëngjeve "Frutti"

Nxënësit e klasave III, IV dhe V vizituan fabrikën e lëngjeve “FRUTTI” në Reqanë.
Qëllimi i vizitës ishte njohja me prodhimet vendore në përgjithësi dhe me prodhimin e lëngjeve në veçanti.
Nxënësit mësuan se si prodhohen, paketohen, klasifikohen e transportohen lëngjet.

 

Për më shumë