General Assessment Test

  • Testi i GAT-së do të mbahet në orën 2-të dhe 3-të, me daten 2 Nëntor, e hënë.
  • Rezultati i GAT-së do të shënohet si notë e kuizit.
  • Testi do të jetë 100 minuta dhe në 45 minutat e parë nuk lejohet dalja nga klasa.
  • Fletushkat do të mbesin tek nxënësit.
  • Në test do të përdoret lapsi i thjeshtë.
  • Gabimet të cilat do të paraqiten nga kodimi i përgjegjeve do të jetë në përgjegjësinë e nxënësve.