Njoftim!

Njoftojme maturantet 2015 se me rastin e testit  2  te Matures do te kete transport nga ABI center ora 8.30.Transporti do te paguhet nga vete nxenesit.kthimi do te behet pas perfundimit te testit.Edhe njeher ju kujtojme se duhet te paraqiteni ne kolegj ne ora 09.00,Testimi fillon ne ora 10.00,

Testimi zgjat 3 ore.Me vete duhet te keni laps,gome.Dokumentat e identifikimit i merrni prane sekretarise.

                                                                                                      Drejtoria