NJOFTIM RRETH MBAJTJES SE PROVIMIT TE MATURES 2015

1.PROVIMI DO TE MBAHET ME 6 DHE 20 QERSHOR.

2.VENDI I PROVIMIT DO TE PERCAKTOHET NGA DREJTORIA ARSIMORE(ME SE SHUMTI NE SHKOLLEN PERKATESE).

3.PROVIMI DO TE MBAHET NE KLASA ME ME SESHUMTI 15 NXENES.

4.ADMINISTRIMI I PROVIMET DO TE BEHET NGA PERSONA TE MIRATUAR NGA MINISTRIA ARSIMIT JO KOMPANITE E SIGURIMIT.

5.TE  NJIHEN MATURANTET ME PROVIMIN .TE BEHET SHPERNDARJA E FLETEPALOSJES NE FAQEN E SHKOLLES OSE TU DERGOHET NXENESVE NE ADRESAT PERKATESE.

6.SIPAS LIGJIT NE FUQI PER MATUREN VLEN KALUESHMERIA 50%.NE RAST SE APROVOHET LIGJI I RI ATEHERE VLERESOHET ARRITSHMERIA(NXENESI NUK MBETET NE PROVIM)

7.ADMINISTRIMI I PROVIMIT BEHET NGA PERSONA TE AUTORIZUAR NGA MASH.BATIMI I RREGULLAVE DHE SHKELJA SANKSIONOHEN ME LLIGJ.

8.ZHVILLIMET E REJA DO TE PERCILLEN NGA DREJTORITE ARSIMORE RAJONALE.

 

                           KOLEGJI MEHMET AKIF PRIZREN

                                              DREJTORIA