Dita e Tokës

Me rastin e e shenimit te dites se tokes me date 22.04.2015 aktivi i lendes se gjeografise organizon aktivitet me nxenesit e shkolles.

DITA-E-TOKES