Gara eksperimentale në lënden e Kimisë

Me datën 06.02.2015 në shkollën tonë është organizuar garë eksperimentale në lënden e Kimisë dhe rezultatet e garës janë si më poshtë:

1. Vendin e parë e fitoi grupi BERIN BALJE-TIMUR SPAHI dhe EBRU RENDA-ERJON KRYEZIU
2. Vendin e dytë e fitoi grupi FIKRET KASTRIOTI-NAZLIJE ELSHANI
3. Vendin e tretë e fitoi TUGAY KASIMLAR – AHMED BAJRAMI