VIZITA E UDHËHEQËSISË SË BKT – së KOLEGJIT "MEHMET AKIF" PRIZREN

Sot me datë 22.01.2015 shkollën tonë e vizituan udheheqësit e Bankës Kombëtare Tregtare të Kosovës( BKT ), te cilët folën rreth sistemit të funksionimit të një banke në mënyrë të susksesshme. Në këtë seminar morrën pjesë nxënës, mësimdhënës dhe sidomos maturantë të cilët planifikonin per studime në këtë drejtim, të cilët morrën informacione të ndryshme me anë të pyetjeve të parashtruara!