Vizita ne familjet e nxenesve

Per  te patur nje bashkepunim sa me te ngushte mes shkolles dhe familjes me qellim te rritjes se arritshmerise,tashme eshte bere tradite e pakthyeshme vizita neper familje te nxenesve. Njohja,shkembimi i mendimeve dhe percaktimi i objektivave  realizohen permes dialogut dhe bashkepunimit reciprok. Ky eshte edhe qellimi i vizitave tona.
 20140925_204553