LAJMËRIM – DUYURU

                  Lajmërohen të gjithë nxënësit e kolegjit  “Mehmet Akif” se viti shkollor 2014/15 do të fillojë më 01.09.2014 të hënën. Transporti do të jetë i siguruar me orar të njejtë në pika te caktuara sikurse në vitin e kaluar.(Në rast vonese, shkolla e as kompanitë transportuese nuk mbajnë përgjegjësi)

–          Klasat: 2, 3, 4, 5 do të transportohen me FIDANI TOURS

–          Klasat: 6, 7, 8, 9 do të transportohen me BLEDI TOURS

–          Klasat 10, 11, 12 do të transportohen me ZHUR TOURS

Të gjithë nxënësit duhet të vijnë me uniforma.

SUKSESE!

 

            “Mehmet Akif” kolejimizin tüm ӧğrencilerine duyurulur: 2014/15 ӧğretim yılı, 01.09.2014 tarihinde Pazartesi günü başlıyacaktır. Servis geçen yıl ki gibi, aynı saatte ve aynı noktalardan harekete geçecektir. (Geç kalma durumunuzda, okulumuz yada servis sorumlu değildir.)

–          2, 3, 4, 5 – Sınıfları, FIDANI TOURS ile harekete geçecektir

–          6, 7, 8, 9 –  Sınıfları, BLEDI TOURS ile harekete geçecektir

–          10, 11, 12 Sınıfları, ZHUR TOURS ile harekete geçecektir

Bütün ӧğrenciler ünüforma ile gelmeleri gerekir.

BAŞARILAR!

o-BACK-TO-SCHOOL-facebook