Lajmërim

Lajmërohen të gjithë nxënësit që do të dalin në riprovim më datën  26.06.2014 në ora 11:00 do të mbahet riprovimi dhe nxënësit janë të obliguar të vijnë me uniforma.
Riprovimi organizohet per klasat 6-ta, 7-ta dhe 8-ta.
Kurse ushtrime do të organizohet  prej dates 24 dhe 25 .06.2014 prej orës 10:00 deri 12:00.