Lajmërim

Prej datës 16 qershor 2014 deri më 20 qershor 2014 për klasat 9, 10 dhe 11 do të organizohet kurse për nxënësit që do të hynë në riprovim, kurse më datën 21 qershor 2014 do të organizohet riprovimi.

Drejtoria e shkollës.