Nxenesve te klases se peste dhe tete iu dhame certifikate

Nga data 8 shkurt deri më 03 maj në shkollen tone u mbajten kurse te gjuhes angleze dhe te

matematikes.Brenda kesaj periudhe 12 javore te kurseve te gjithe nxenesve te klases se peste dhe

tete iu dhame certifikate.Te gjithe nxenesve prezent dhe mesimdhenesve te tyre te rinj iu shprehim

falenderimet tona dhe u deshirojme suksese te metutjeshme.