Rezultatet e Provimit Pranues 2014

Nxënësit të cilët kanë fituar bursë duhet të regjistrohen më së largu deri më 23 Maj 2014 (e premte)
Nxënësit emrat e të cilëve janë shënuar në këtë listë kanë fituar të drejtën e regjistrimit në shkollën tonë.
Aplikimi për regjistrim duhet të bëhet sa më parë, meqenëse numri i nxënësve që do të pranohen është i kufizuar.

Ju falënderojmë për interesimin që keni treguar.

Lista e plotë

Hollësi