Aktivitet me Sh.f " Xhevat Berisha " Prizren

DSC_0264
Kolegji ” Mehmet Akif ” ne Prizren si çdo vit edhe këtë vit është duke organizuar aktivitetin e testimit Oxford për nxënësit e kl. IX-ta të shkollave publike. Përmes programit Online Oxford English Testing nxënësit patën mundësinë  të përcaktojnë nivelin e gjuhës angleze.

Më datën 23  Prill 2014 të ftuar kanë qenë  20 nxënësit dhe 1 mësimdhënës nga Sh.f. ” Xhevat Berisha ” Prizren ku pas testit ata u njohen më përafër me ambientin e shkollës u priten me një drekë dhe së fundi u shpërblyhen me çertifikata varësisht nga rezultati i testimit Online dhe u kthyen në shkollën e tyre me transport të siguruar nga ana e kolegjit.

 


DSC_0288

Kolegji ” Mehmet Akif ” – Prizren përpos aktivitetit të testimit Oxford ,është duke organizuar edhe Aktivitetet Laboratorike për nxënësit e Kl. VIII-ta të shkollave publike, përmes këtyre aktiviteteve iu jepet mundësia që nxënësit të shohin anën praktike dhe punën në laboratore.

Më datën  23  Prill  2014 të ftuar kanë qenë 20 nxënës dhe 1 mësimdhënës nga Sh.f : “Xhevat Berisha ”  Prizren  ku pas Aktiviteteve Laboratorike ata u pritën me një drekë, u shpërblyen me çertifikata pjesëmarrjeje dhe u kthyen sërisht në shkollën e tyre me transport të siguruar nga ana e kolegjit.