Gara në Shah – në nivelin Komunal

20140322_124323

 

Rez   Me datën 22.03.2014, në Prizren u mbajtën gara në Shah nivel Komunal, për  shkolla te mesme te ulëta dhe të larta.ultatet

 Sh.FilloreMesme e ulët

-Vend i I-rë(parë)

1. Kolegji Mehmet Akif

  Sh.Mesme e lartë

-Vendi i I-rë (parë)

1.Kolegji “Mehmet Akif

Organizator i Garës Shoqata e Pedagogëve te Kulturës Fizike dhe Sportit Shkollor të  Prizrenit

 Kolegji Mehmet Akif do të  përfaqësoj Komunën e Prizrenit ne Gara Regjionale që do të mbahen ne Suharekë (Therandë)